چنانچه ما را دوست دارید
به دوستانتان بگویید
نامش:
ایمیلش:

در اين باره دکتر جان راک استاد دانشگاه هاروارد و يکي از سازندگان قرص ضد بارداري مي گويد: "هر پوشاکي که از حفظ حرارت درون-بيضه اي ممانعت کند، بازده اسپرم را بسيار كاهش مي دهد. پوشيدن شورتهاي ورزشي که ريزبافت و تنگ هستند، پس ازچهار ماه شانس باروري رابسيار كم مي كند. البته پس از اينكه دوباره از شورت هاي جادار و باز بهره برد اين مشكل تا حدي بر طرف مي گردد." از سوي ديگر نپوشيدن اين گونه شورت ها ( که به نام شورت های Speedo نیز شناخته می شوند و شناگران در مسابقات آن را می پوشند) شانس را براي داشتن فرزند پسر افزايش مي دهد، چون شمار اسپرم ها را بیشتر می کندف اما چنانچه آقایان از اینها بسیار بپوشند با کاهش اسپرم های سرحال، شانیس اینکه بچه شان دختر بشود بیشتر است.


در بسياري از موارد همراه با افزايش سن مردان شمار اسپرمهاي آنها نيز رو به کاهش مي گذارد که يک عامل مناسب براي دختردار شدن است. ديگر اينکه به علت فعل و انفعالات شيميايي بدن زن، كم كم از اندازه بازي بودن محيط رحم (زهدان) کاسته شده که اين نيز عامل ديگري در جهت تولد فرزنددختر است. در کل اين عوامل باعث شده اند که بيشترنزديکي هاي در سنين بالا، منجر به تولد فرزند دختر گردد. قات پژوهش ها نيز اين کار را تاييد مي کند، زناني که سن بالاتري دارند عموما داراي فرزند مؤنث هستند و نسبت تولد دختر به پسر درآنها بيشتر است.


بسيار كم پيش مي آيد که سلول هاي تخمک در درون رحم (زهدان) بيشتر از يک هفته زنده بمانند و در حالت معمول عمر اين سلول ها به دو تا سه روز مي رسد. اما سلول هاي نر حد اکثر 48 ساعت زنده اند و خود تخمک هم اغلب 12 ساعت و به ندرت تا 24 ساعت زنده مي ماند.


در بسياري از موارد همراه با افزايش سن مردان شمار اسپرمهاي آنها نيز رو به کاهش مي گذارد که يک عامل مناسب براي دختردار شدن است. ديگر اينکه به علت فعل و انفعالات شيميايي بدن زن، كم كم از اندازه بازي بودن محيط رحم (زهدان) کاسته شده که اين نيز عامل ديگري در جهت تولد فرزنددختر است. در کل اين عوامل باعث شده اند که بيشترنزديکي هاي در سنين بالا، منجر به تولد فرزند دختر گردد. قات پژوهش ها نيز اين کار را تاييد مي کند، زناني که سن بالاتري دارند عموما داراي فرزند مؤنث هستند و نسبت تولد دختر به پسر درآنها بيشتر است.


مخاط دهانه رحم (زهدان) در نزديکي هنگام تحمک گذاري تغيير رنگ و حالت داده و به كم كم رقيق تر شده و به سفيدي مي گرايد(اين مخاط در حالت عادي مايعي غليظ و شيري رنگ است.)، ودر پايان از لحاظ رنگ و غلظت مانند سفيدي تخم مرغ مي گردد. چنانچه در زمان تخمك گذاري مايع مخاط دهانه رحم (زهدان) را در بين دو انگشت خود بگذاريد و بكشيد كش مي آيد كه يك نشانه براي تعيين زمان تخمك گذاري است. اين تست را بيشتر پزشكان انجام مي دهند ولي خانم ها هم مي توانند با کمي تمرين با اين روش زمان تخمك گذاري خود را بدانند.


به خاطر داشته باشيد که شستشوي تنها، بهيچ وجه کافي نيست و بهتر است با ساير روشها بکار گرفته شود بدين منظور شما که عادات ماهانه نا منظم داريد مي توانيد از کيت مخصوص تشخيص زمان تخمک گذاري استفاده کنيد.