چنانچه ما را دوست دارید
به دوستانتان بگویید
نامش:
ایمیلش:
همان گونه که مي­دانيم امروزه روش هاي بسياري براي تعيين جنسيت دلخواه فرزندانمان به کمک ما آمده اند، درست است که در اين ميان، روش هاي طبيعي داراي بازدهی خوبی براي ما مي­باشند اما به هر حال تکنولوژي هاي سودمندي نيز در اين مسير به کار گرفته شده اند که ما را در بالاتر رفتن شانس تولد فرزند ياري مي­دهد. در ادامه به پاره ایی از رايج ترين و موفق ترين اين روش ها مي­پردازيم

 pre-implantation (پيش کاشت)

در اين روش ابتدا تخمک زن را از بدن او بیرون آورده و در آزمايشگاه با اسپرم هاي مرد تلقيح مي­دهند. سپس پس از درست شدن جنين تا سه روز صبر مي­کنند. بعد از پايان اين مدت مي­توان با آزمايش جنين به وجود آمده دید که آيا اين جنين پسر منجر خواهد شد و يا خير؟ اگر دستاورد همان چیزی بود که پدرومادر می خواستند، آنگاه پزشک نطفه جوان را به (زهدان) رحم مادر بر می گرداند تا ادامه دوران جنيني (رویانی) خود را در تن مادر ادامه دهد، اين روش يکي از قابل اطمينان ترين روش ها براي تعيين جنسيت فرزند است.

  Ericsson

دانشمندان دانسته اند اسپرم های نر، داراي تندی بيشتري از به اسپرم های رقيب،يعني آنهایی که تخمک را دختر می کنند، می باشند. نخستین بار رونالد اريکسون توانست از اين ویژگی براي پدیدآوردن روشي - که پس از او به نام خود او نامیده شد - استفاده کند. در اين روش اسپرم ها را از روي يک مايع لزج عبور مي­دهند. برپایه باور دانشمندان اين اسپرم هاي نر هستند که مي­توانند از اين مایه لزج فرار کرده و به پایان مسير برسند، اين در حالي است که سایر اسپرم ها در این مايع لزج گیر افتاده اند. اسپرم هايي که در انتهاي مسير گردآوری شده اند با شانس بالاي 75% منجر به درست شدن فرزند پسر خواهند شد. باز اين روش تنها براي بالا رفتن شانس تولد فرزند پسر موثراست،کارشناسان آن را خيلي مطمئن ارزيابي نمي­کنند.

  Spin

بنیاد اين روش بر وزن متفاوت اسپرم هاي نر و ماده استوار است.بدين ترتيب که پس از ریختن مني مرد داخل لوله استوانه اي شکلي که حول محور مي­گردد، برپایه ویژگی گريز از مرکز اسپرم هاي ماده در کناره هاي لوله و اسپر هاي نر در ميان لوله جمع مي شوند.شرکت هايي که اين روش را بر روي متقاضيان پياده مي­کنند ،ادعا دارند اين روش در بيش از 80% موارد موفقيت آميز مي باشد.

 Microsort

پزشکان و کارشناسان انسيتوي واقع در فيرفاکس ويرجينيا پس از پژوهش های فراوان توانستند روشي را براي تعيين جنسيت فرزند با استفاده از اشعه ليزر ابداع نمايند که بر پایه .یژگی ساده و پايه اسپرم ها کار می کند. در این روش با توجه به تفاوت گونه و اندازه مواد موجود در کروموزوم های XوY این اسپرم ها از هم جدا می شوند. هر چند اين روش با ضريب اطمينان بالايي جنسيت دلخواه فرزندمان را افزايش مي­دهد استفاده از آن به هيچ وجه سفارش نمي­شود.درست است که بچه هاي بسياري تا به حال به اين روش سالم به دنيا آمده اند، اما آيا مي­توان يقين داشت که با تابش این اشعه لیزرآنها در ادامه زندگي خود نيز دچار مشکل جدي نمي­شوند؟