چنانچه ما را دوست دارید
به دوستانتان بگویید
نامش:
ایمیلش:
از آنجاییکه آدمی همواره کنجکاو بوده تا پسر یا دختر بودن نوزاد درون شکم خود را بداند، ما هم باورهای گوناگون میان مردمان سرزمین ها را، که تاکنون دهان به دهان گشته، بصورت تست "درست/ نادرست" آماده کرده ايم تا با کمک آن، پیش از رفتن به سونوگرافی دختر یا پسر بودن آن را پیش بینی کنید.

تنها نکته اینکه آغوش در آغوش همسرتان بنشينيد و با آرامش شانس خود را براي پیش بینی کوچولوتان بيازماييد، این تست ها برای سرگرمی شماست و ماهم چندان به درستی آنها باور نداریم!
1. در ابتدای ابتدای صبح تهوع بسیار دارم
2. چهره ام کمی از پیش هم بی ریخت تر شده!
3.  رشد موهای زائدم بیشتر و بیشتر شده است، اه!
4.باسنم مانند پیشین است و همان اندازه
5.   سينه چپم بزرگتر از سينه سمت راست شده است!
6.  دست ها و پاهایم کلفت تر و کمی زمخت تر شده است!
7.  در دوران بارداری ام زبرو زرنگ بوده ام
8. میوه ها و خوراکی های شیرین رو بیشتر از پیش دوست دارم
9.  وزن پدر همانند پیش از بارداری ام می باشد یا کمتر شده
10.  بداخلاق، ترش رو هستم !
11.   سینه هایم شادابی و طراوت ویژه ایی! پیدا کرده است